Vironia sõbrad

Naisorganisatsioonid Eestis 

Eesti Naisüliõpilaste Selts

Tegutseb Tartus
Asutatud: 14. nov 1911. a Tartus
Põhimõtted: Demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus!

korp! Filiae Patriae

Tegutseb Tartus
Asutatud: 27. okt 1920. a Tartus
Lipukiri: Eesti tütar, Eesti kodu, tugevasti seotud olgu!

korp! Indla

Tegutseb Tartus
Asutatud: 7. märts 1924. a Tartus
Lipukiri: Sõnasse kindlust, teosse ausust, kodule armastust!

korp! Lembela

Tegutseb Tallinnas
Asutatud: 24. okt 1924. a Tartus
Lipukiri: Constantia ad finem ducit!

korp! Amicitia

Tegutseb Tartus
Asutatud: 21. nov 1924. a Tartus
Lipukiri: Per aspera ad astra!

korp! Sororitas Estoniae

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 16. veeb. 2011. a Tallinnas
Lipukiri: Teadmised on ilu!

Eesti Korporatsioonide Liit (E!K!L!) 

Asutatud 22. märtsil 1915. a Tartus korp!! Vironia, Fraternitas Estica, Sakala, Ugala ja Rotalia poolt, koondab ühe katuse alla eesti meeskorporatsioone.

korp! Vironia

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 26. nov 1900. a Riias
Lipukiri: Ühisus, kindlus, ausus!

korp! Fraternitas Estica

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 26. apr 1907. a Tartus
Lipukiri: Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle, eesti rahvas!

korp! Sakala

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 14. nov 1909. a Tartus
Lipukiri: Üks kõigi eest, kõik ühe eest!

korp! Ugala

Tegutseb Tartus
Asutatud: 30. okt 1913. a Tartus
Lipukiri: Isamaa, sõprus, ausus!

korp! Rotalia

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 10. nov 1913. a Peterburis
Lipukiri: Eestimaa mu isamaa!

korp! Fraternitas Liviensis

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 18. jaanuar 1918. a Tartus
Lipukiri: Vendlus, ausus, hoolsus!

korp! Leola

Tegutseb Tallinnas
Asutatud: 16. okt 1920. a Tallinnas
Deviis: Age quod agis!
Lipukiri: Truudus, tublidus, ausus!

korp! Revelia

Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 3. dets 1920. a Tartus
Lipukiri: Üks kõige, kõik ühe eest!

korp! Tehnola

Tegutseb Tallinnas
Asutatud: 23. okt 1921. a Tallinnas
Lipukiri: Kindlus, ausus, vendlus!

korp! Fraternitas Tartuensis

Tegutseb Tartus
Asutatud: 27. märts 1929. a Tartus
Lipukiri: Pidevas töös, tõe valguses, elurõõmsalt tulevikku!

Korporatsioon Vironia sõbrad väljaspool Eestit

Karjala osakond (Karjalainen Osakunta)

Tegutseb Helsingis
Asutatud: 28. veebr 1905. a Helsingis

Soomes jagunevad üliõpilased osakondadesse (osakunta) peamiselt maakondade järgi ning erinevalt Eesti üliõpilasorganisatsioonidest, kus valdavalt on tegu kas mees- või naisorganisatsioonidega, on Soome osakonnad segaorganisatsioonid. Nii koondubki Karjala osakonna tegevus põhjakarjalaste vaba aja sisustamise ümber (Lõuna-Karjala tudengid koonduvad Viiburi osakonda). Karjala osakonna juured ulatuvad 16. sajandi lõppu, mil kõik Ida-Soome ehk Savo ja Karjala üliõpilased moodustasid ühe tervikulise natsiooni ("rahvuskonna"), mida tunti nime all Viburgienses. Aastal 1905 jaguneti organisatsiooni suuruse tõttu Savo ja Karjala osakondadeks.

Korp! Vironia ja Karjala osakonna vaheline sõprusleping sõlmiti 28. veebruaril 1930. aastal. Peaaegu igal tähtsal Vironia üritusel võib näha Karjala osakonna värvides üliõpilasi ning ega Vironiaski ei jäeta enamasti kasutamata võimalust külastada meie sõpru teisel pool Soome lahte.

Västmanlands-Dala natsioon (Västmanlands-Dala nation)

Tegutseb Uppsalas
Asutatud: 1639. a Uppsalas

Västmanlands-Dala natsioon on vanim siiani tegutsev natsioon Uppsalas, asutatud 1639 Västmanlandi ja Dalarna maakondade tudengite poolt. Kuna transport oli tol ajal kallis, siis kujunes sellest kohtumispaik maalt tulnud tudengitele, end koduselt tundes säilitati traditsioonid ning arendati seltsielu. V-Dala, nagu teda lühendatult kutsutakse, täidab ka täna seda funktsiooni, kuigi vaid 2/3 liikmetest on nimetatud maakondadest. 4500-ni ulatuva liikmeskonnaga on ta suuruselt teine natsioon Uppsalas, ning tema tihe ürituste kava sisaldab regulaarseid tantsu- ja muusikaõhtuid ning stiilipidusid, millest osad on avatud ka külalistele. Lisaks sellele tegutsevad kõikvõimalikud huviringid, tegeletakse spordiga ning antakse välja oma ajalehte. Spetsiaalne töögrupp tegeleb välistudengitega, abistades neid olmes ning tutvustades Rootsit, Uppsalat ning V-Dalat vahetusüliõpilastele.

Sõprussidemed V-Dala ja Vironia vahel on kujunenud välja ajal, kui Vironia peakoondis asus Rootsis. V-Dala on ka Karjala osakonna sõprusorganisatsioon. Käiakse teineteise aastapäevadel Tallinnas ja Uppsalas, aktiivsemad meist on osalenud koos V-Dalaga ka Uppsalas toimuvatel üliõpilaste kevadpäevadel.

korp! Selonija

Tegutseb Riias
Asutatud: 24. nov 1880. a Riias
Lipukiri: Draugam Tēvijai, Virtute et Fide

Korp! Selonija oli esimene Riia Polütehnikumi juures tegutsenud lätlaste korporatsioon. Tervelt 17 aastat kulus enne kui peamiselt baltisaksa korporatsioonidest koosnev korporatsioonide katusorganisatsioon C!C! neid ametlikult tunnustas. Sõprussidemed on kestnud Riia ajast tänaseni ja selonused on korp! Vironia üritustel oodatud ning igapäevased külalised.

korp! Talavija

Tegutseb Riias
Asutatud: 14. dets 1900. a Riias
Lipukiri: roku rokā; darbs ceļ vīru

Loetud päevad pärast korp! Vironia ametlikku asutamist loodud lätlaste korp! oli teine läti korp! Riias. Lätlastest üliõpilaste arv Riia Polütehnikumis kasvas kiiresti ja korp! oli talupoegade lastele võimalus sulanduda Riia akadeemilisesse seltsiellu. korp! Vironiat ja Talavijat seovad juba rohkem kui sajandipikkused sõprussidemed.

korp! Arkonia

Tegutseb Varssavis
Asutatud: 9. mai 1879. a Riias
Lipukiri: Prawdą a pracą

Arkonia on vanuselt teine seni tegutsev korporatsioon Poolas. Korporatsiooni kuldaastateks kujunesid 1920–1939. Perioodil 1945–1990 oli tegevus kodumaal peatatud, kuna kommunistlik võim keelas sedaliiki organisatsioonid, põhjuseks režiimi ohustamine. Sellele vaatamata toimusid vilistlaste iga-aastased kokkusaamised Varssavis ning paguluses Londonis. Arkonia taasasutati 1990. a pärast kommunismi kokkuvarisemist.

Arkonia algsesse liikmeskonda kuulusid peaasjalikult poola mõisnike pojad, kes hoidsid aristokraatset, viisakat, taktilitundelist ja peent käitumismaneeri. Arkonused ei hoolinud baltisaksa korporatsioonide joomakultusest ja käitumismaneeridest, mis sageli kaldusid liialduste poole, ning toetasid soojalt ka teiste väikerahvaste aatelisi taotlusi. Just Arkonia eeskuju ja heatahtlik suhtumine mängis olulist rolli Vironia mentaliteedi väljakujunemisel enne ametlikku kinnitamist. Korp! Arkonia käes oli ka Riia C!C! presiidium õppeaasta 1900/01 sügissemestril, mil ametlikult tunnustati korp! Vironiat teiste Riia korporatsioonide poolt.

korp! Welecja

Tegutseb Varssavis
Asutatud: 26. okt 1883. a Riias
Lipukiri: Viribus unitis – suum cuique

1883. a Riia Polütehnikumi juures asutatud, kuid pärast I maailmasõda Poolas tegevust jätkanud korporatsiooni seovad korp! Vironiaga sõprussidemed Riia C!C! kaudu. Lisaks sõlmiti 24. veebruaril 1936 sõprusleping. Teise maailmasõja aegsed segadused paiskasid korp! Welecja liikmed laiali mööda maailma. 29. märtsil 2003. a toimus Varssavis Welecja 120. aastapäevale pühendatud kommerss, millega taasalustati oma aktiivset tegevust Poolas.

korp! Fraternitas Arctica

Tegutseb Riias
Asutatud: 7. nov 1880. a Riias
Lipukiri: P.C.T (“Рцы Слово Твёрдо”)

1880. a Riias asutatud korporatsioon ühendab vene keelt kõnelevaid Läti meestudengeid. Frat! Arctica on ainus vene meeskorporatsioon, mis on taastatud pärast Teist maailmasõda. Frat! Arctica ja Vironia vahelised suhted põlvnevad Riia C!C! aegadest, mille kinnitamiseks kirjutasid korp!! Vironia ja Fraternitas Arctica 6.novembril 2010. a korp! Frat! Arctica 130. juubeliaktusel Riias alla kartell-lepingule.

korp! Concordia Rigensis

Tegutseb Hamburgis
Asutatud: 29. nov 1869. a Riias
Lipukiri: Wahr und treu – kühn und frei!

korp! Concordia Rigensis on hetkel üks vanemaid tegutsevaid baltisaksa tudengiorganisatsioone. Pärast Teisest maailmasõjast tingitud pausi jätkati tegevust 1956. aastal Hamburgis. Peamiselt kohtutakse iga-aastasel suurel baltisaksa korporatsioonide ühispeol, Balti Rahvaste Kommersil (B!R!K!), mis toimub järgemööda Eestis, Lätis, Poolas ja Saksamaal.

Teised akadeemilised organisatsioonid Eestis

Eesti Üliõpilaste Selts

(meesorg.)
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 7. apr 1870. a Tartus
Vapikiri: Fortiter in re, suaviter in modo!

EÜS Põhjala

(segaorg.)
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 13. nov 1884. a Peterburis
Lipukiri: Töö isamaa kasuks!

ÜS Liivika

(meesorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 21. apr 1909. a Riias
Lipukiri: Ex solo ad solem soli patriae!

EYS Veljesto

(segaorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 24. veebr 1920. a Tartus
Lipukiri: Õige vaimsuse kaudu vendlusele, nende mõlema kaudu vabadusele!

ÜS Raimla

(meesorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 22. sept 1922. a Tartus
Lipukiri: Demokraatia, isiksus, isamaa!

ÜÜ Fraternitas Fennica

(segaorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 22. okt 1926. a Tartus

Ühisus, kindlus, ausus! 

"Vironia annab võimalusi, aga ei garanteeri tulemust. Siin kasvad ise vastutama."
Vil! Kaarel Roostar
c. 2008/II
"Ükski suur tegu ei saa sündida sõpradeta. Vironias leiad sõbrad kogu eluks."
Vil! Toomas Ruuben
c. 2013/II
"Meie liikmete vaheline sõprus ei piirdu konvendiseintega."
Vil! Meelis Rull
c. 2003/I

Tahaksid olla ka üks meie seast?

Loe lähemalt
Tahaksid olla ka üks meie seast? Loe lähemalt!