korp! Vironia

Korporatsioon Vironia sõbrad

Korporatsioon Vironia sõbrad väljaspool Eestit

 
punane-must
Karjalainen Osakunta
http://www.helsinki.fi/jarj/ko/
Tegutseb Helsingis
Asutatud: 28. veebr 1905. a Helsingis

Soomes jagunevad üliõpilased osakondadesse (Osakunta) peamiselt maakondade järgi ning erinevalt eesti üliõpilasorganisastioonidest, kus valdavalt on tegu kas mees- või naisorganisatsioonidega, on osakonnad segaorganisatsioonid. Nii koondubki Karjala osakonna tegevus põhjakarjalaste vaba aja sisustamise ümber. Karjalainen Osakunta juured ulatuvad 16. saj lõppu, mil kõik Ida-Soome, Sava ja Karjala üliõpilased moodustasid ühe tervikulise "rahvuskonna", keda tunti nime all Viburgienses. 1905 jaguneti peamiselt organisatsiooni suuruse tõttu Savo ja Karjala osakondadeks.

Korp! Vironia ja Karjalainen Osakunta vaheline sõprusleping sõlmiti 28. veebruaril 1930. aastal. Peaaegu igal tähtsal Vironia üritusel võib näha Karjala Osakonna värvides üliõpilasi ning ega Vironiaski ei jäeta enamasti kasutamata võimalust külastada meie sõpru teisel pool Soome lahe.

hbedane-sinine
Västmanlands-Dala nation
http://www.v-dala.se/
Tegutseb Uppsalas
Asutatud: 1639. a Uppsalas

Västmanlands-Dala nation on vanim siiani tegutsev natsioon Uppsalas, asutatud 1639 Västmanlandi ja Dalarna maakondade tudengite poolt. Kuna transport oli tol ajal kallis, siis kujunes sellest kohtumispaik maalt tulnud tudengitele, end koduselt tundes säilitati traditsioonid ning arendati seltsielu. V-Dala, nagu teda lühendatult kutsutakse, täidab ka täna seda funktsiooni, kuigi vaid 2/3 liikmetest on nimetatud maakondadest. 4500-ni ulatuva liikmeskonnaga on ta suuruselt teine natsioon Uppsalas, mille tihe üritustekava sisaldab regulaarseid tantsu-ja muusikaõhtuid ning stiilipidusid, millest osa on avatud ka külalistele. Lisaks sellele tegutsevad kõikvõimalikud huviringid, tegeletakse spordiga ning antakse välja oma ajalehte. Spetsiaalne töögrupp tegeleb välistudengitega, abistades neid olmes ning tutvustades Rootsit, Uppsalat ning V-Dalat vahetusüliõpilastele.

Sõprusidemed V-Dala ja Vironia vahel on kujunenud välja ilmselt sellel ajal, kui Vironia peakoondis asus Rootsis. V-Dala on ka Karjalainen Osakunta sõprusorganisatsioon. Käiakse teineteise aastapäevadel Tallinnas ja Uppsalas, aktiivsemad meist on osalenud koos V-Dalaga ka Uppsalas toimuvatel üliõpilaste kevadpäevadel.

roheline-valge-punane
Korp! Selonija
http://www.selonija.lv/
Tegutseb Riias
Asutatud: 24. nov 1880. a Riias
Lipukiri: Draugam T?vijai, Virtute et Fide

Korp! Selonija oli esimene Riia Polütehnikumi juures tegutsenud baltlaste korporatsioon. Tervelt 17 aastat kulus enne kui peamiselt saksa korporatsioonidest koosnev C!C! neid ametlikult tunnustas. Sõprussidemed on kestnud Riia-ajast tänaseni ja selonused on korp! Vironia üritustel oodatud ning igapäevased külalised.

valge-roheline-kuldne
Korp! Talavija
http://www.talavija.lv/
Tegutseb Riias
Asutatud: 14. dets 1900. a Riias
Lipukiri: Roku rok?; darbs ce? v?ru

Loetud päevad pärast korp! Vironia asutamist Riias loodud lätlaste korp! oli kolmas baltlaste korp!. Lätlastest üliõpilaste arv Riia Polütehnikumis kasvas kiiresti ja korp! oli talupoegade lastele võimalus sulanduda Riia akadeemilisesse seltsiellu. Korp! Vironiat ja Talavijat seovad juba sajandipikkused sõprussidemed ning koos korp! Selonija peetakse igal aastal 3-e korporatsiooni vahelist korvpalliturniiri.

sinine-valge-roheline
Korp! Arkonia
http://www.arkonia.pl/
Tegutseb Varssavis
Asutatud: 9. mai 1879. a Riias
Lipukiri: Prawd? a prac?

Arkonia on vanuselt teine seni tegutsev korporatsioon Poolas. Korporatsiooni kuldaastateks kujunesid 1920 -1939. 1945 -1990 oli tegevus kodumaal peatatud, kuna kommunistlik võim keelas sedaliiki organisatsioonid kui režiimi ohustavad. Sellele vaatamata toimusid vilistlaste iga-aastased kokkusaamised Varssavis ning Londonis. Taasasutatud 1990. a pärast kommunismi kokkuvarisemist.

Arkonia liikmeskonda kuulusid peaasjalikult poola mõisnike pojad, kes hoidsid aristokraatset, viisakat, taktilitundelist ja peent käitumismaneeri. Arkoonlased ei hoolinud saksa korporatsioonide joomakultusest ja buršikostiteedist, mis sageli kaldusid liialduste poole, ning toetasid soojalt ka teiste väikerahvaste aatelisi taotlusi. Just Arkonia eeskuju ja heatahtlik suhtumine mängis olulist rolli Vironia mentaliteedi väljakujunemisel enne ametlikku kinnitamist. Korp! Arkonia käes oli ka Riia C!C! presiidium õppeaasta 1900/01 sügissemestril, mil ametlikult tunnustati korp! Vironiat teiste Riia korporatsioonide poolt.

roheline-valge-sinine
Korp! Welecja
http://www.welecja.pl/
Tegutseb Varssavis
Asutatud: 26. okt 1883. a Riias
Lipukiri: Viribus unitis - suum cuique

1883. a Riia Polütehnikumi juures asutatud, kuid pärast I Maailmasõda Poolas tegevust jätkanud korporatsiooni seovad korp! Vironiaga sõprussidemed Riia C!C! kaudu. Lisaks sõlmiti 24. veebruaril 1936 sõprusleping. Teise maailmasõja aegsed segaduse paiskasid korp! Welecja liikmed laiali mööda maailma. 29. märtsil 2003. a toimus Varssavis Welecja 120. aastapäevale ja aktiivse tegevuse taasalustamisele pühendatud kommerss.

kuldne-must-punane
Korp! Fraternitas Arctica
http://www.arctica.lv/
Tegutseb Riias
Asutatud: 7. nov 1880. a Riias

Lipukiri: P.C.T (Рцы слово твердо)

1880. a Riias asutatud korporatsioon ühendab vene keelt kõnelevaid läti meestudengeid. Frat! Arctica on ainus vene meeskorporatsioon, mis on taastatud pärast Teist maailmasõda. Frat! Arctica ja Vironia vahelised suhted põlvnevad Riia C!C! aegadest, mille kinnitamiseks allkirjastasid korp!korp! Vironia ja Fraternitas Arctica 6.novembril 2010.a Riias korp! Frat! Arctica 130. juubeliaktusel kartelllepingu.

sinine-kuldne-punane
Korp! Concordia Rigensis
http://www.concordia-rigensis.de/
Tegutseb Hamburgis
Asutatud: 29. nov 1869. a Riias
Lipukiri: Wahr und treu – kühn und frei!

Korp! Concordia Rigensis on hetkel üks vanimaid tegutsevaid baltisaksa tudengiorganisatsioone. Pärast teisest maailmasõjast tingitud pausi jätkati tegevust 1956. aastal Hamburgis. Peamiselt kohtutakse iga-aastasel suurel balti-saksa korporatsioonide ühispeol, Balti Rahvaste Kommersil, mis toimub järgemööda Eestis, Lätis, Poolas ja Saksamaal.


Naisorganisatsioonid Eestis


Eesti Naisüliõpilaste Selts
Tegutseb Tartus
Asutatud: 14. nov 1911. a Tartus
Põhimõtted: Demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus!
valge-punane-roheline

Korp! Filiae Patriae
Tegutseb Tartus
Asutatud: 27. okt 1920. a Tartus
Lipukiri: Eesti tütar, Eesti kodu, tugevasti seotud olgu!
kirsipruun-valge-roheline
Korp! Indla
Tegutseb Tartus
Asutatud: 7. märts 1924. a Tartus
Lipukiri: Sõnasse kindlust, teosse ausust, kodule armastust!
helebee-roheline-violetne
Korp! Lembela
Tegutseb Tallinnas
Asutatud: 24. okt 1924. a Tartus
Lipukiri: Constantia ad finem ducit!
sirelililla-tumeroheline-kuldne
Korp! Amicitia
Tegutseb Tartus
Asutatud: 21. nov 1924. a Tartus
Lipukiri: Per aspera ad astra!
Korp! Sororitas Estoniae
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 16. veeb. 2011. a Tallinnas
Lipukiri: Teadmised on ilu!


Eesti Korporatsioonide Liit (E!K!L!)

Asutatud 22. märtsil 1915. a Tartus korp!korp! Vironia, Fraternitas Estica, Sakala, Ugala ja Rotalia poolt, koondab ühe katuse alla eesti meeskorporatsioone.

violetne-must-valge
Korp! Vironia
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 26. nov 1900. a Riias
Lipukiri: Ühisus, kindlus, ausus!
sinine-roheline-valge
Korp! Fraternitas Estica
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 26. apr 1907. a Tartus
Lipukiri: Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle, eesti rahvas!
sinine-violetne-valge
Korp! Sakala
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 14. nov 1909. a Tartus
Lipukiri: Üks kõigi eest, kõik ühe eest!
must-sinine-valge
Korp! Ugala
Tegutseb Tartus
Asutatud: 30. okt 1913. a Tartus
Lipukiri: Isamaa, sõprus, ausus!
sinine-must-roheline
Korp! Rotalia
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 10. nov 1913. a St. Peterburis
Lipukiri: Eestimaa mu isamaa!
violetne-roheline-valge
Korp! Fraternitas Liviensis
Tegusteb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 18. jaanuar 1918. a Tartus
Lipukiri: Vendlus, ausus, hoolsus!
violetne-kollane-valge
Korp! Leola
Tegutseb Tallinnas
Asutatud: 16. okt 1920. a Tallinnas
Deviis: Age quod agis!
Lipukiri: Truudus, tublidus, ausus!
roheline-must-valge
Korp! Revelia
Tegutseb Tartus
Asutatud: 3. dets 1920. a Tartus
Lipukiri: Üks kõige, kõik ühe eest!
must-roheline-valge
Korp! Tehnola
Tegutseb Tallinnas
Asutatud: 23. okt 1921. a Tallinnas
Lipukiri: Kindlus, ausus, vendlus!
roheline-valge-violetne
Korp! Fraternitas Tartuensis
Tegutseb Tartus
Asutatud: 27. märts 1929. a Tartus
Lipukiri: Pidevas töös, tõe valguses, elurõõmsalt tulevikku!


Teised akadeemilised organisatsioonid Eestis

sinine-must-valge
Eesti Üliõpilaste Selts
(meesorg.)
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 7. apr 1870. a Tartus
Vapikiri: Fortiter in re, suaviter in modo!EÜS Põhjala
(segaorg.)
Tegutseb Tallinnas ja Tartus
Asutatud: 13. nov 1884. a St Peterburis
Lipukiri: Töö isamaa kasuks!

ÜS Liivika
(meesorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 21. apr 1909. a Riias
Lipukiri: Ex solo ad solem soli patriae!

EYS Veljesto
(segaorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 24. veebr 1920. a Tartus
Lipukiri: Õige vaimsuse kaudu vendlusele, nende mõlema kaudu vabadusele!
helesinine-valge
ÜS Raimla
(meesorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 22. sept 1922. a Tartus
Lipukiri: Demokraatia, isiksus, isamaa!
kuldne-must-valge
ÜÜ Fraternitas Fennica
(segaorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 22. okt 1926. a Tartus


kollane-must-valge
Korp! Ave
(meeskorp!)
Tegutseb Tallinnas
Asutatud: 29. okt 1987. a Tallinnas
must-valge-vanakuldne
 Arminia Dorpatensis
(meesorg.)
Tegutseb Tartus
Asutatud: 2. mai 1994. a Tartus
(Theologischer Abend 24. okt 1850. a Tartus)
Lipukiri: Deus, Libertas, Patria!