Mis on Vironia?

Korporatsioon Vironia on vennaskond, keda liidab lipukiri “Ühisus, kindlus, ausus”. Meie sihiks on olla aus enda ja teiste vastu ning rühkida kindlameelselt endale seatud eesmärkide poole.

Vanim korporatsioon

Oleme vanim Eestis tegutsev üliõpilaskorporatsioon, mis on avatud kõigile eestlastest meestudengitele, kes tahavad osa saada akadeemilisest üliõpilaselust, kellele on olulised sõprussidemed ja enda mitmekülgne arendamine.

Vanim korporatsioon
Korporatsioon Vironia 60. asutamisjuubelil vil! Aule lesk kingib Vironiale lipu. 1960, Stokholmis.

Kasvatus vaba Eesti vaimus

Korp! Vironia kui eestimeelne akadeemiline organisatsioon seab oma tegevuse sihiks enda liikmete igakülgse harimise ja võimaldab mitmekülgset enesearendamist Eesti vaimus.

Kõige olulisem kogemus, mille korporatsioonis tegutsemine oma liikmetele pakub, on demokraatliku organisatsiooni toimimises ja selle juhtimises osalemine. Paljud meie liikmed saavad just siit oma esimesed praktilised kogemused meeskonnatöös, ürituste korraldamises, inimeste juhtimises ja oma ideede teostamises. Saadud kogemused julgustavad seadma endale kõrgemaid eesmärke edasises elus.

Kasvatus vaba Eesti vaimus
Eesti Vabariigi aastapäev Tartus, 2019.

Akadeemiline ja isiklik areng

Teine suund, mida korp! Vironia oma tegevusega katta püüab, on liikmete intellektuaalne areng ja seltskondlik kasvatus. Lisaks sügavatele erialateadmistele iseloomustab harmooniliselt arenenud isiksust lai silmaring ja heade tavade tundmine.

Seda kõike on võimalik ärksatel tudengitel õppida erinevatel elualadel tegutsevate vironustega lävides ja kasulikke kogemusi talletades. Akadeemiline organisatsioon arendab noore üliõpilase silmavaadet, teotahet ja iseseisvat mõtlemist.

Akadeemiline ja isiklik areng
Tartu konvendi rõdul, 2015.

Aga kõige lõpuks sellised me, vironused, oleme – viksid ja viisakad ning hoiame kokku ja aitame üksteist!

Liikmed räägivad

“Põhiolemuselt kujutab korporatsioon endast sõprusliitu akadeemilisel alusel. Oma sisimas olemuses on ta ühing väliste eesmärkideta. Tema alus on psüühiline ning ta olulised huviprobleemid asuvad sisemaailmas. Liikmete primaarseks sooviks on üksteise tundmaõppimine, mõistmine ja vastatikuse sõpruse viljelemine. Sel pinnal tekkiv ühtsus ja vendlus annavad organisatsioonile kandva jõu.” – Sulev Süvari, c. 1938/II (kirjutatud Stockholmis, novembris 1950).

Liikmed räägivad

„See oli päris äge tunne, kui ühel Ida-Virumaa poisil oli üksi ülikoolilinna tulles hetkega sõprusringkond, kuhu kuulusid nii juristid, ajaloolased, arstid, ajakirjanikud, geograafid, geoloogid kui ka riigiteadlased ja psühholoogid. Sest just täpselt nii see juhtus, päev pärast liitumist olin ma hetkega suure vennaskonna osa ja olen seda tänaseni.“

„Minu siinolemise suurimaks põhjuseks meie liikmed, kelle seas on nii kihvte vimkavendi, edukaid ärimehi kui ka kõrgelt haritud ja tunnustatud teadlasi.“ – Mathis Bogens, c. 2008/II

Liikmed räägivad

“Mis on Vironia? Jaapani vanasõna ütleb, et kui Sa tahad olla ühe päeva õnnelik, siis joo ennast purju. Kui tahad olla aasta aega õnnelik, võta endale naine. Kui tahad olla aga eluaeg õnnelik, siis istuta aed! Minu jaoks ongi Vironia aed, kuhu alati oled oodatud, mis sellest, et olen vaid üks aias kasvav taim. Nüüd ei kujuta ma oma elu kuskil mujal ilma Vironiata ette – vennaskond, kes toetab Sind alati ja kellele saad kindel olla.” – Hans Markus Kalmer, c. 2019/II

Ühisus, kindlus, ausus! 

"Vironia annab võimalusi, aga ei garanteeri tulemust. Siin kasvad ise vastutama."
Vil! Kaarel Roostar
c. 2008/II
"Ükski suur tegu ei saa sündida sõpradeta. Vironias leiad sõbrad kogu eluks."
Vil! Toomas Ruuben
c. 2013/II
"Meie liikmete vaheline sõprus ei piirdu konvendiseintega."
Vil! Meelis Rull
c. 2003/I

Tahaksid olla ka üks meie seast?

Loe lähemalt
Tahaksid olla ka üks meie seast? Loe lähemalt!