korp! Vironia

Korp! Vironia eesmärk

Korp! Vironia kui eestimeelne akadeemiline organisatsioon seab oma tegevuse sihiks viroonlaste igakülgse harimise ja kasvatamise vaba Eesti vaimus.

Kõige olulisem kogemus, mille korporatsioonis tegutsemine oma liikmetele pakub, on demokraatliku organisatsiooni toimimises ja selle juhtimises osalemine.  Paljud korp! Vironia liikmed saavad just siit oma esimesed kogemused meeskonnatöös, inimeste juhtimises ja oma ideede teostamises. Saadud kogemused julgustavad seadma endale kõrgemaid eesmärke edasises elus.


Teine suund, mida korp! Vironia oma tegevusega katta püüab, on liikmete intellektuaalne areng ja seltskondlik kasvatus. Lisaks sügavatele erialateadmistele iseloomustab harmooniliselt arenenud isiksust lai silmaring ja heade tavade tundmine.

Seda kõike on võimalik ärksatel tudengitel õppida erinevatel elualadel tegutsevate vironustega lävides ja kasulikke kogemusi talletades.

Akadeemiline organisatsioon arendab noore tudengi silmavaadet, teotahet ja iseseisvat mõtlemist.