korp! Vironia

Korporatsioon Vironia sümboolika

punane-must
Korp! Vironia värvid on violett-must-valge. Violetne tähistab ühisust, must kindlust ja valge ausust.

Korp! Vironia vapil on kujutatud violetsel pinnal päikest, mis tähistab ausust; mustal pinnal Vironia vääntähte (sirklit), mis tähistab ühtsust ning valgel pinnal kindlust. 

Konvendi seinal ümbritsevad vappi üheksa lippu, mis tähistavad Riia Chargierten Convent'i (C!C!) liikmeid: Fraternitas Baltica, Rubonia, Concordia Rigensis, Arkonia, Welecja, Fraternitas Arctica, Selonija, Vironia ja Talavija .

Vapi ees leiavad aset pea kõik pidulikud sündmused, uute liht- ja pärisliikmete vastuvõtmised, aga ka iganädalased konvendi koosolekud.
punane-must
Korp! Vironia sirkel kujutab ühe katkemata joonega tõmmatud lühendit ladinakeelsest lausest Vivat, crescat, floreat corporatio Vironia in aeternum! (eesti k. elagu, kasvagu, õitsegu korporatsioon Vironia igavesti!).
punane-must
Korp! Vironia pärisliikme tunned tänaval ära violett-must-valge tekli ja värvilindi järgi ning lihtliikme tunned ära musta tekli järgi, mille paremale küljele on kinnitatud hõbedane Vironia sirkel tammelehe taustal