korp! Vironia

Mis on korporatsioon Vironia?

Korporatsioon Vironia on vennaskond, keda liidab lipukiri “Ühisus, kindlus, ausus”. Need on omadused, mille poole püüdlevad meie organisatsiooni liikmed. Meie sihiks on olla aus enda ja teiste vastu ning rühkida kindlameelselt endale seatud eesmärkide poole.

Korporatsioon Vironia 60. asutamisjuubelil vil! Aule lesk kingib Vironiale lipu

Vironia on vanim eesti üliõpilaskorporatsioon, mis on avatud kõigile eesti soost meestudengitele, kes tahavad osa saada traditsioonilise üliõpilaselu ühest olulisemast tahust, kellele on tähtsad sõprussidemed ning kes soovivad end mitmekülgselt harida.

Kõige olulisem kogemus, mille korporatsioonielus kaasalöömine oma liikmetele annab, on osalemine demokraatliku organisatsiooni toimimises ja juhtimises. Paljud korp! Vironia liikmed saavad just siit oma esimesed kogemused nii rühmatöös, inimeste juhtimises kui ka oma ideede teostamises. Saadud kogemused aga julgustavad endale üha uusi sihte seadma.

Teine valdkond, millele Vironia rõhku paneb, on liikmete intellektuaalne areng ja seltskondlik kasvatus. Sest lisaks sügavatele erialateadmistele vajab harmooniliselt arenenud isiksus ettekujutust ka teistest teadusvaldkondadest. Samavõrra oluline on treenida oskust erinevates olukordades käituda.

Seda kõike on võimalik õppida erinevatel elualadel tegutsevate vironustega erisugustes situatsioonides suheldes.