Sirkel

Sirkel on vääntäht, mis on korporatsioonidele logo eest. Ühe joonega on sirklisse kokku põimitud sõnadekombinatsioon "Vivat, crescat, floreat corporatio Vironia in aeternum" ehk “Elagu, kasvagu, õitsegu korporatsioon Vironia igavesti!”

Tahaksid olla ka üks meie seast?

Loe lähemalt
Tahaksid olla ka üks meie seast? Loe lähemalt!