korp! Vironia

Urruti

Korp! Vironia liikmed moodustavad vastavalt oma liikmeks oleku aja järgi hierarhia, mida järgitakse omavahelises suhtluses. Seisused jagunevad vasuse põhjal järgmiselt: esimesel semestril pärast sisseastumist on iga liige noor rebane (crasser Fuchs), teisel semestril vana rebane (brander Fuchs), kolmandal ja neljandal semestril noor maja (junges Haus), viiendal ja kuuendal semestril vana maja (altes Haus), seitsmendal ja kaheksandal sammaldunud maja (bemoostes Haus). Alates üheksandast semestrist loetakse sammaldunud majale iga semestriga üks väga (ur) seisuse nimetusele juurde. Nii on kümnenda semestri seisuse nimetus väga väga sammaldunud maja (ur-urbemoostes Haus) jne. Oma urr' de kokkuarvutamiseks on usinad rebased loonud Urruti.

Urrid


Sisesta oma coetus:


Sisesta praegune semester:Kommentaariks: on tavapärane, et reb!reb! saavad kõige erinevamaid ülesandeid. Üks neis kõlas väga lakooniliselt: "Reb!reb!, tehke lükati, mille abil saaks ur!ur! välja arvutada." Ja nagu hea tava ette näeb, saavad reb!reb! kiiresti antud ülesandega hakkama. Antud juhul kasutasid reb!reb! kaasas olnud sülearvutit ja tegid kaasaegse lükati.

reb! Lauri Laanmets, c.1999/II
(kalkulaatori loomise hetkel -6 ur!ur!)