Vironia Riias

Korp! Vironia Riias ja Moskvas

Saanud teiste Riia korporatsioonide tunnustuse osaliseks ja C!C! liikmeks, asus Vironia aktiivselt kaasa lööma kohalikus üliõpilaselus. Sajandi alguse Riias oli haritud seltskonna suhtluskeeleks saksa keel, mida rääkisid sageli omavahel ka mittesakslased. Algusest peale üritati Vironias saavutada olukorda, kus korporatsioonisiseseks keeleks oleks eesti keel. Esimestel aastatel seda siiski 100% saavutada ei suudetud, küll aga nõuti, et iga liige esineks vähemalt ühe eestikeelse ettekandega. Ka rahvuslikkuse küsimuses oldi algaastail suhteliselt liberaalsed, liikmeks võeti ka mitmeid sakslasi, kellest mõned hiljem, kui rahvuslikkust rohkem rõhutama hakati, küll välja astusid. Selleks et noor kiirelt kasvav organisatsioon seatud sihtidelt kõrvale ei kalduks, rakendati tavade ja heade kommete vastu eksinute vastu karme karistusi, kuni välja heitmiseni välja.

Kevadel 1909 lahkusid poliitilisel pinnal tekkinud vastuolude tõttu Vironiast 8 liiget, kes lõid Riia Eesti Üliõpilaste Seltsi, hilisema Liivika.


Aastapäevakommerss Riias 1903.aastal

1915 algatas Vironia Eesti Korporatsioonide Liidu (E!K!L!) loomise idee, et edendada omavahelist läbikäimist ja koostööd. Selleks ajaks oli Tartus loodud kolm uut eesti korporatsiooni (Fraternitas Estica, Sakala ja Ugala), mis polnud aga Tartu Chargierten Convent'i (Ch!C!) pool tunnustatud. Koos Peterburis loodud Rotaliaga said antud viis korporatsiooni EKLi asutajateks.

Oktoobris 1915 evakueeriti Riia Polütehnikum Moskvasse. C!C! tegevus otsustati peatada ja värvides mitte esineda. Ajutiselt katkes ka Vironia tegevus. Saksa okupatsiooni ajal 1918 asus Riia Polütehnikum Riiga tagasi, kus jätkus ka korporatsioonide tegevus.

Vironia pildis ja sõnades

"Vironia annab võimalusi, aga ei garanteeri tulemust. Siin kasvad ise vastutama."
Vil! Kaarel Roostar
c. 2008/II
"Ükski suur tegu ei saa sündida sõpradeta. Vironias leiad sõbrad kogu eluks."
Vil! Toomas Ruuben
c. 2013/II
"Meie liikmete vaheline sõprus ei piirdu ainult konvendiseintega."
Vil! Meelis Rull
c. 2003/I

Tahaksid olla ka üks meie seast?

Loe lähemalt
Tahaksid olla ka üks meie seast? Loe lähemalt!