Eesti Vabariik

Korp! Vironia Eesti Vabariigis 1920-1940

Oktoobris 1920. a jätkus tegevus Tartus Eesti Vabariigi tingimustes. Oma tegevuses püüti lähtuda samadest põhimõtetest, mis olid olnud Riias. Esimestel sõjajärgsetel aastatel pöörati Vironias siiski põhitähelepanu aktiivse üliõpilaselu elamisele, mistõttu paljudel õppetöö unarusse jäi. Hiljem olukord muutus ja taas tõsteti ausse töökus ja vaimuharimine. Olgugi et Vironia tegevus oli kandunud Riiast üle Tartusse, säilisid sõprussidemed Riia C!C!-sse kuulunud korporatsioonidega. Eriti tihe oli läbikäimine läti korporatsioonide Selonija ja Talavija'ga.

28.veebruaril 1930. a-l sõlmiti sõprusleping Helsingi Ülikooli Karjala osakonnaga, viimase 25. aastapäeval. 24.veebruaril 1936. a-l kirjutati alla sõprusleping Riiast Varssavisse siirdunud Poola korporatsiooni Welecja'ga. Paksu verd tekitasid teistes eesti korporatsioonides Vironia juba Riia aegadest pärinenud head suhted EÜS-ga, mille tulemusena sõlmiti sõprusleping 5. mail 1928 ja sõprusleping sõlmiti ka Tartu saksa Chargierten Convent'iga (Ch!C!). 


Vironia ja Karjala osakonna sõpruslepingu allkirjastamine 28. veebruaril 1930. aastal

 

Tihedalt käidi läbi ka Ratsarügemendiga, kus sõja ajal olid teeninud paljud viroonlased. Kaitseliidus, kuhu kuulumine oli kõikidele liikmetele kohustuslik, moodustas Vironia ühe kolmerühmalise kompanii. Vironia liikmeskonnas moodustasid valdava osa juristid ja majandusinimesed. Vilistlaste seas oli ka palju Riia Polütehnikumi lõpetanud insenere.

1936 loodi korp! Vironia Tallinna konvent, et ka vastloodud Tallinna Tehnikaülikoolis inseneriharidust omandavad üliõpilased saaks liituda Vironia perega. Tallinna konvent võimaldas samuti Tallinnas resideeruvail vilistlastel aktiivsemalt Vironia elust osa võtta.

1940 aastal, mil Nõukogude võim oli keelustanud üliõpilasorganisatsioonide tegevuse ja nende vara konfiskeerinud, kuulutati Vironia tegevus vägivaldselt lõppenuks. Tallinna ja Tartu konventide eestseisustele anti määramatuks ajaks volitused ning kõik lihtliikmed võeti vastu pärisliikmeteks.

Vironia pildis ja sõnades

"Vironia annab võimalusi, aga ei garanteeri tulemust. Siin kasvad ise vastutama."
Vil! Kaarel Roostar
c. 2008/II
"Ükski suur tegu ei saa sündida sõpradeta. Vironias leiad sõbrad kogu eluks."
Vil! Toomas Ruuben
c. 2013/II
"Meie liikmete vaheline sõprus ei piirdu ainult konvendiseintega."
Vil! Meelis Rull
c. 2003/I

Tahaksid olla ka üks meie seast?

Loe lähemalt
Tahaksid olla ka üks meie seast? Loe lähemalt!