korp! Vironia

EPL-i Eesti mälu sarjas ilmub vil! Kasaku memuaarid

03/01/2011
subscriba pro 2011/I

Eesti Päevalehe raamatusarjas Eesti mälu ilmub 08.01.2011.a korporatsioon Vironia vilistlase Elias Kasak´u, coetus 1932/II, memuaarid "Mälestusi".

Kolonel Elias Kasak sündis 4. juunil 1895. a Tartumaal Pühajärve vallas Ilmjärve mõisas kupja pojana. Ta õppis Tartumaal Aru ministeeriumikoolis ja lõpetas Tartu Õpetajate Seminari ning Moskva Aleksei sõjakooli 1916. aastal. Samuti läbis ta Eesti Vabariigi ohvitseride täienduskursused, Kõrgema Sõjakooli ja Tartu ülikooli õigusteaduskonna 1938. aastal ning kuulus korporatsiooni „Vironia”.

Esimeses maailmasõjas oli E.Kasak Vene sõjaväes Galiitsia rindel rooduülem, saades kaks korda haavata. Venemaa kodusõjas sõdis ta Ukraina ja Vene vabatahtlike armeedes 1918 ning oli Ukraina Eesti Rahvuskomitee sekretär ja Kiievi Eesti Seltsi abiesimees. Vabadussõjas oli Kasak rooduülem ja töötas Varustusvalitsuses ning oli allohvitseride kursuse ohvitser, Narva, Valga ja Tallinna raudteejaama komandant ja Sõjavägede staabi käsundusohvitser. III (tagala-) osakonna ülem oli ta 1926–1934 ning 1939 ülendati koloneliks.

Pärast Eesti sõjaväe likvideerimist Kasak vangistati ja saadeti agendina Soome, kus Soome kaitsepolitsei ta arreteerisja Tallinna tagasi saatis, kus omakorda Saksa julgeolekupolitsei ta vangistas. Ta vabanes 1942, võeti uuesti kinni ja vabanes 1944, mil põgenes Saksamaale. Sealt asus ta ümber USAsse 1950. aastal. Elias Kasak suri 17. märtsil 1985 Chicagos.

Tema „Mälestusi I–VII” on seni jäänud vaid käsikirjaks. EPL avaldab sellest aastaid 1939–1950 hõlmava osa ehk siis üksikasjaliku ja kaasakiskuva kirjelduse Kasaku seikluslikust elust nendel saatuseaastatel.

Lisaks, kolm nädalat hiljem, s.o 29.01.2011.a, ilmub samas sarjas vil! Edgar Johan Kuusik, coetus 1906/II, mälestusteraamat "Mälestusi ja mõtisklusi I–V“