korp! Vironia

EPL Eesti mälu sarjas ilmub vil! Kuusiku mälestused

24/01/2011
subscriba pro 2011/I

EPL Eesti mälu sarjas ilmuvad 29.01.2011.a vil! Edgar Johan Kuusik´u seniavaldamata mälestused

„Mitegelase Johani silmade läbi antud tõelise haritlase ülevaade oma elust läbi eri ajastute ning seda ümbritsenud oludest ja inimestest.“

Üks tuntumaid eesti arhitekte, ruumi- ja mööblikujundajaid EDGAR JOHAN KUUSIK sündis 22. veebruaril 1888. a Tartumaal Valgjärve valla Pikajärve mõisa valitseja pojana. Kuusik õppis Tartu reaalkoolis 1899–1906, lõpetas Riia Polütehnilise Instituudi arhitektuuriosakonna 1914 ning kuulus üliõpilaskorporatsiooni „Vironia”.

Kuusik oli arhitekt Peterburis, Esimeses maailmasõjas Põhjarindel rindelähedaste teede ehitajate lendsalga töödejuhataja ning Tallinna merekindluse ehitustöödel. Vabadussõjas osales ta vabatahtlikuna 1918–1920 soomusrongil ning ratsapolgu kuulipildurrühmas, võttis osa paljudest lahingutest ning sai lipniku aukraadi. Vabakutselise arhitektina töötas ta 1922–1937, seejärel oli Tallinna linnavalitsuse arhitekt ja Saksa ajal tehnikadirektooriumi ehitusvalitsuses. Pärast sõda töötas Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudis ning Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi õppejõuna.

Tema tuntumaid töid on Tartu Tamme aedlinna planeerimiskava, Tallinna kaitseväe kalmistu planeerimiskava ja mausoleum, kunstihoone Vabaduse väljakul (koos A. Soansiga), nn Kindralite maja Gonsiori tänaval ning Ohvitseride Keskkogu hoone Sakala tänaval. Aastail 1950–1952 oli ta „kodanlikus natsionalismis” süüdistatuna välja heidetud Eesti Nõukogude Arhitektide Liidust. Eesti Vabariik vääristas teda Vabadusristi II liigi 3. järguga, Eesti NSVs anti talle hiljem teenelise arhitekti aunimetus. Edgar Johan Kuusik suri 3. augustil 1974. a Tallinnas.

Peaaegu 800-leheküljelisest käsikirjast „Mälestusi ja mõtisklusi” (I–V; 1962–1969) on seni ilmunud vaid üks lühike katkend. Nüüd saame esimest korda täies mahus lugeda minategelase Johani silmade läbi antud tõelise haritlase ülevaadet oma elust läbi eri ajastute ning seda ümbritsenud oludest ja inimestest.

Allikas: EPL Eesti mälu sarja kodulehekülg