korp! Vironia

Korp! Vironiaga liitumine


Korporatsioon Vironia
Tartu konvendi külalisõhtud pro 2018/I

Tartu konvendi kevadsemestri külalisõhtud toimuvad 15. veebruaril, 2. märtsil ja 9. märtsil!

Kõik külalisõhtud algavad kell 20.00.

Riietus: ülikond

Lisainfo: s/a oldermann sv! Henry Narits, 53300980, oldermann.tartu@vironia.ee.


Korporatsioon Vironia Tallinna konvendi külalisõhtud pro 2018/I

Tallinna konvendi kevadsemestri külalisõhtud toimuvad 09. veebruaril ja 16. märtsil!

Kõik külalisõhtud algavad kell 20:00
Riietus: ülikond

Lisainfo: s/a oldermann sv! Lennart Post,  53828218, oldermann.tallinn@vironia.ee.

Miks liituda korporatsioon Vironiaga?

Korporatsioon Vironia on avatud kõigile eesti soost meestudengitele, kes tahavad tunda ja kogeda akadeemilise elu kõiki tahke, kellele on olulised traditsioonid, inimlikud väärtused, sõprussidemed, kes tahavad end kultuurilises mõttes maksimaalselt harida. Meie lipukirjaks on: Ühisus, Kindlus, Ausus. Need omadused iseloomustavad meie organisatsiooni ja selle liikmeid. Oleme ausad enese ja teiste vastu ning püüdleme ühises kindlameelususes oma sihtide poole.

Kuidas liituda korporatsioon Vironiaga?

Korporatsioon Vironia liikmeks võetakse väärikaid eesti soost meesüliõpilasi, kes on immatrikuleeritud mõnes üldtunnustatud kõrgkoolis.

Iga semestri alguses korraldavad Tartu ja Tallinna konvendid avatud külalisõhtud õllelaua formaadis, kus organiseerumata meestudengitel on võimalus tutvuda korp! Vironia tavade, tegemiste, ajaloo ja liikmetega. Külalisõhtu formaat eeldab soliidset riietust.

Korp! Vironiaga liitumisest huvitatu peab esitama konvendile kirjaliku avalduse, milles ta avaldab soovi saada korp! Vironia lihtliikmeks ning lühikese elulookirjelduse. Lihtliikmeks vastuvõtmise otsustab konvendi koosolek pärast soovija avalduse ja eluloogaga tutvumist ning temaga vestlemist.

Kui Sa tunned, et mitte kuidagi ei jaksa järgmise külalisõhtuni oodata või on määravad põhjused, miks Sa ei saanud külalisõhtutel osaleda, ent sellest hoolimata tunned Vironia vastu huvi, siis võta ühendust Tartu või Tallinna oldermanniga ja lepi kohtumine kokku.


Tartu konvendi avalduse vormi leiad SIIT ja
Tallinna konvendi avalduse vormi leiad SIIT.

Kohtumiseni!