korp! Vironia

Korp! Vironia Karikasari Orienteerumises 2009


JUHEND

EESMÄRK: populariseerida orienteerumissporti akadeemiliste organisatsioonide liikmete hulgas ja selgitada välja kõige massilisemalt orienteerumist harrastav organisatsioon.

OSALEJAD: osalejaiks on akadeemiliste organisatsioonide liikmed.

VÕISTLUS: võistlus seisneb orienteerumispäevakutel osalemises. Iga liikme osaluskord suvalisel orienteerumispäevakul toob tema organisatsioonile ühe arvestuspunkti. Ühel päevakul saab üks võistleja teenida vaid ühe arvestuspunkti. Võistlus toimub organisatsioonide vahel. Suve jooksul enim arvestuspunkte kogunud organisatsioon on karikasarja võitja. Osaleja võib päevakul osaleda temale sobivas võistlusklassis, kaasa arvatud vabaklass. Arvesse lähevad 06.04.2009 kuni 11.09.2009 toimuvad päevakud ja boonusena 6.-7. juunil 2009 toimuva Kalevi Suvejooksu mõlemad päevad. Arvestusse ei lähe teised eelregistreerimisega võistlused. Eestis toimuvad päevakud on toodud EOL-i kodulehel: http://www.orienteerumine.ee/paevak/index.php

OSALEMINE: karikasarjas osalemiseks tuleb vir! Kaupo Voormansikule (e-mail: kaupov@gmail.com) teavitada osaleja EOL kood, nimi ja organisatsioon. EOL-koodi saab osaleja päevaku korraldajalt või tellib ise Eesti Orienteerumisliidu kodulehelt: http://www.orienteerumine.ee/orienteerujad/tellikood.php Osaluskorrad loetakse automaatselt kokku päevakute finišiprotokollidest. Arvestuspunkti saamiseks peab osaleja olema kantud finišiprotokolli. Punktiseis koostatakse jooksvalt päevakute korraldajatelt laekunud protokollide põhjal. Tulemustele on viit korp! Vironia kodulehe orienteerumisosas: http://www.vironia.ee/korp/tegevus/orienteerumine Kõiksugused ses juhendis täpsemalt käsitlemata juhud lahendatakse lähtudes sõbralikust õiglustundest.

VÕISTLUSTE LÕPETAMINE JA AUHINNAD: parimad organisatsioonid saavad auhinnatud korp! Vironia XI Orienteerumispäeval septembris 2009.

REPART: Karikasarjas ei ole reparti, võistlejail tuleb tasuda vaid orinteerumispäevakute stardimaks.