korp! Vironia

Viroonlased üle maailma


Allolevas tabelis on ära toodud viroonlaste arv praegusel hetkel erinevate konventide ja koondiste lõikes. Andmed on hinnangulised ning ei pruugi 100% täpsed olla.