korp! Vironia

Mis on korporatsioon Vironia?

Korporatsioon Vironia lipukirjaks on "Ühisus, kindlus, ausus". Need omadused iseloomustavad meie organisatsiooni ja selle liikmeid. Oleme ausad enese ja teiste vastu ning püüdleme ühises kindlameelususes oma  sihtide poole.

Korporatsioon Vironia 60. asutamisjuubelil vil! Aule lesk kingib Vironiale lipu

Korporatsioon Vironia on avatud kõigile eesti soost meestudengitele, kes tahavad tunda ja kogeda akadeemilise elu kõiki tahke, kellele on olulised traditsioonid, inimlikud väärtused, sõprussidemed, kes tahavad end kultuurilises mõttes maksimaalselt harida, kellele on tähtis isamaa ning ühisus, kindlus ja ausus.

Korp! Vironia kui eestimeelne seltskondlik organisatsioon seab oma tegevuse sihiks viroonlaste  igakülgse harimise ja kasvatamise vaba Eesti vaimus.

Kõige olulisem kogemus, mille korporatsioonis tegutsemine oma liikmetele pakub, on demokraatliku organisatsiooni toimimises ja selle juhtimises osalemine. Paljud korp! Vironia liikmed saavad just siit oma esimesed kogemused rühmatöös, inimeste juhtimises ja oma ideede teostamises. Saadud kogemused julgustavad seadma endale kõrgemaid eesmärke edasises elus.

Teine suund, mida korp! Vironia oma tegevusega katta püüab, on liikmete intellektuaalne areng ja seltskondlik kasvatus. Lisaks sügavatele erialateadmistele vajab harmooniliselt arenenud isiksus ettekujutust ka teistes teadusvaldkondades toimuvast ja viisakate käitumistavade omandamist. Seda kõike on võimalik ärksatel tudengitel õppida erinevatel elualadel tegutsevate vironustega lävides ja kasulikke kogemusi talletades.